Każdy użytkownik korzystający ze sklepu oświadcza iż zapoznał się i akceptuje poniższy regulamin.

  

Regulamin sklepu internetowego firmy PROTEGA BHP

1. Przyjmowanie i realizacja zamówienia:

1.1. Katalog przedstawiony na stronie www.protega.pl stanowi ofertę handlową firmy. Strona nie umożliwia kupowania bezpośrednio za jej pośrednictwem.

1.2. Zamówienia można składać drogą mailową (bezpośrednio na e-mail: protegabhp@gmail.com oraz przez formularz kontaktowy), telefoniczną: 720-899-200, lub osobiście w siedzibie firmy: ul. 3 Maja 88, 42-360 Poraj.

1.3. Podczas składania zamówienia należy przestrzegać minimalnej ilości danego produktu jaką trzeba jednorazowo zamówić.

1.4. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszt dostawy, który jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia i sposobu dostawy.

1.5. Klient składając zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby zawartej umowy.

1.6. Jeżeli przedmiot zamówienia nie jest dostępny sklep ma prawo od umowy odstąpić zawiadamiając o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zwracając całą uiszczoną przez Klienta sumę pieniężną, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

1.7. W przypadku częściowej niedostępności produktów klient ma prawo odstąpić od całego zamówienia.

1.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Promocje obowiązują do czasu wyczerpania zapasów.

1.9. Gdy zamówiona ilość produktu przekracza ilości promocyjne Sklep dostarcza tylko dostępną ilość, bądź za zgodą klienta pozostałą część po standardowej cenie.

1.10. Sklep po otrzymaniu zamówienia potwierdzi je podejmując kontakt z klientem.

1.11. Sklep przyjmuje zamówienia i dostarcza towar zgodnie z godzinami urzędowania.

2. Ceny towarów:

2.1. Ceny przedstawione na stronie są podane w złotych polskich (PLN).

2.2. Przedstawione ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.3. Koszt dostawy jest kalkulowany indywidualnie po złożeniu zamówienia i podawany do wiadomości Klienta.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Realizacja powyższego uprawnienia nie narusza cen i warunków obowiązujących w odniesieniu do zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmiany. Zmiany nie obowiązują z mocą wsteczną.

3. Dostawa zamówionych towarów i czas realizacji zamówień:

3.1. Zamówiony towar może zostać wysłany firmą kurierską, bądź odebrany w siedzibie firmy: ul. 3 Maja 88, 42-360 Poraj.

3.2. W przypadku wybrania dostawy firmą kurierską do każdego zamówienia jest doliczany koszt wysłania paczki.

3.3. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach urzędowania firmy i jest nieodpłatny.

3.4. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.

3.5. W przypadku opóźnień nie wynikających z winy Sklepu PROTEGA BHP, sklep nie ponosi odpowiedzialności.

3.6. Sklep zaleca, aby Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

4. Płatność:

4.1. Przelew – rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie .

4.2. Płatność gotówką bądź kartą– w przypadku odbioru osobistego.

4.3. Za produkty niedostępne na magazynie, a dostarczone na specjalne zamówienie klienta należy dokonać płatności z góry.

5. Reklamacje:

5.1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Uprawnienie to nie wyłączą, nie ogranicza ani zawiesza uprawnień Klienta wynikającej z niezgodności towaru z umową.

5.2. Sklep PROTEGA BHP na życzenie klienta może pomóc w procesie reklamacji towaru u producenta.

5.3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

5.4. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego podczas transportu podstawę do reklamacji stanowi protokół sporządzony w obecności kuriera.

6. Dane osobowe:

6.1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Składając w procedurze zamawiania towaru oświadczenia, iż wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Godziny urzędowania sklepu stacjonarnego:

              poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00, sobota: 9:00 – 12:00, wyłączając dni świąteczne.

7.2. Strona umożliwia rejestrację, dzięki której klient będzie na bieżąco informowany o nowościach i promocjach.

7.3. Regulamin obowiązuje od dnia 20-03-2019.

7.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu związanych ze zmianą sposobu prowadzenia działalności oraz stanu prawnego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.protega.pl . Klient ma w takim wypadku prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmiany Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.


Szukaj

Menu